Rock´n´roll Film är ett oberoende filmbolag med bas i Malmö/Lund- regionen. Bolaget startades 1999 av Erik Magnusson och Martin Larsson. Intentionen med Rock´n´roll Film har hela tiden varit att göra drama. Att i en tid då ytligheten regerar, gå på djupet, lyfta på stenarna och berätta goda historier för människor att bära med sig.

Att medverka till en ökad filmproduktion på den svenska sidan av Öresundsregionen är också en av Rock´n´roll Films viktigaste uppgifter. Det finns en Teaterhögskola i Malmö som nästan uteslutande utbildar skådespelare för Stockholm. Rock´n´roll Film arbetar för att Skåne skall vitaliseras då det gäller filmproduktion och nyskriven dramatik så att förutsättningar skapas för att filmarbetare och skådespelare skall finna en arbetsmarknad i södra Sverige.

Rock´n´roll Film kommer alltid att vara intresserade av att få en god historia berättad för sig, tveka därför inte att kontakta bolaget om du besitter en sådan.

Rock'n'Roll Film
Kastellgatan 13
SE-211 48 Malmö

För mer information, kontakta Erik Magnusson. Mobilnummer för brådskande ärende: 0708-298793.

Nöjesguiden

www.rocknrollfilm.com